CNC – obrábanie

Na tomto pracovisku sa nachádzajú stroje a zariadenia pre technológiu obrábania ako je frézovanie, sústruženie, vŕtanie a brúsenie.

Pre sériovú výrobu s vysokou presnosťou využívame CNC obrábacie centrá (HAAS) frézy: VF 3 YT, VF 2, VF – 7/50 a sústruh: TL 2.
Na opracovanie dielov v menších sériách s nižšou presnosťou používame konvenčné stroje.